ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Przetargi

Poniżej prezentujemy do pobrania wynik przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro na wykonanie koncepcji urbanistycznej oraz architektoniczno—budowlanej zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
A. Koncepcję urbanistyczną oraz architektoniczno — budowlaną zabudowy wielorodzinnej „Osiedle JTBS” planowanego do realizacji na działkach nr 65/1 i 65/2 oraz części działek nr 65/3 i 66 wszystkie w obr. 1037 m. Jaworzna, w środkowo - zachodnim rejonie miasta, leżących po południowej stronie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej oraz po stronie zachodniej drogi usytuowanej na działce nr 98 w obr. 1038.
B. Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla I przedsięwzięcia obejmującego budowę minimum 200 mieszkań zgodnie z w/w koncepcją.

Wynik jest do pobrania TUTAJ.

W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro na wykonanie koncepcji urbanistycznej oraz architektoniczno—budowlanej zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego. 

Protokół z otwarcia ofert jest do pobrania TUTAJ.

Widok z kamery

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 31 493 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy