ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno | Wersja beta serwisu

Przetargi

W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 214 000 euro na wykonanie koncepcji urbanistycznej oraz architektoniczno—budowlanej zabudowy wielorodzinnej i sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego. 

Protokół z otwarcia ofert jest do pobrania TUTAJ.

Jaworznickie TBS Sp. z o. o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie „Zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - IV przedsięwzięcie inwestycyjne obejmującego budowę trzech budynków typu A (A19, A20, A21), jednego budynku typu B (B20), oraz dwóch budynków typu C (C1, C2) o łącznej liczbie 63 mieszkań wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu zlokalizowanego na działce nr 191 obręb nr 1024”.

Aktualizacja z dnia 29.05.2020 r. - w plikach do pobrania zamieszczono sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak i dodatkowe dokumenty niezbędne do udziału w przedmiotowym postępowaniu stanowią załączniki plikowe do niniejszego ogłoszenia i są do pobrania TUTAJ.

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2020 r. - odpowiedzi na zapytania oferenta do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 3 czerwca 2020 r. do pobrania TUTAJ.

W załączeniu prezentujemy (do pobrania) wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - III przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II obejmującego budowę 3 budynków (A14; A17; A18) o 11 mieszkaniach oraz 6 budynków (B12; B13; B14; B15; B18; B19) o 6 mieszkaniach wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowania i uzbrojenia terenu zlokalizowanego na działce  nr 188  obręb nr 1024.

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - III - do pobrania TUTAJ.

Widok z kamery

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 30 881 500,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy