ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno | Wersja beta serwisu

Przetargi

W załączeniu prezentujemy (do pobrania) wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - III przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II obejmującego budowę 3 budynków (A14; A17; A18) o 11 mieszkaniach oraz 6 budynków (B12; B13; B14; B15; B18; B19) o 6 mieszkaniach wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowania i uzbrojenia terenu zlokalizowanego na działce  nr 188  obręb nr 1024.

Wynik przetargu nieograniczonego na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - III - do pobrania TUTAJ.

W załączeniu przedstawiamy dokumentację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - III przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II obejmującego budowę 3 budynków (A14; A17; A18) o 11 mieszkaniach oraz 6 budynków (B12; B13; B14; B15; B18; B19) o 6 mieszkaniach wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowania i uzbrojenia terenu zlokalizowanego na działce nr 188 obręb nr 1024.

Do pobrania (poniżej w załącznikach plikowych) udostępnione zostały:
1.Zbiorcze zestawienie ofert
2.Protokół z otwarcia ofert.

Ww. dokumenty można pobrać TUTAJ.

Jaworznickie TBS Sp. z o. o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie zespołu zabudowy wielorodzinnej Osiedle SFERA - III przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II obejmującego budowę 3 budynków (A14; A17; A18) o 11 mieszkaniach oraz 6 budynków (B12; B13; B14; B15; B18; B19) o 6 mieszkaniach wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowania i uzbrojenia terenu zlokalizowanego na działce nr 188 obręb nr 1024.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak i dodatkowe dokumenty niezbędne do udziału w przedmiotowym postępowaniu stanowią załączniki plikowe do niniejszego ogłoszenia i są do pobrania TUTAJ.

Odpowiedzi na zapytania oferentów do pobrania:

Aktualizacja z dnia 7.06.2019 r.:

1. Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 5 czerwca 2019 r.

Aktualizacja z dnia 10.06.2019 r.:

2. Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 6 czerwca 2019 r.

Jaworznickie TBS Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i wymianę ciepłomierzy w:

• budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zalipie 14, 16, 18, 20 w Jaworznie. Ciepłomierze typ. KAMSTRUP- Multical 401 w ilości łącznej 48 szt. zamontowane są w szafkach instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych (w załączeniu dokumentacja fotograficzna),
• budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skowronków 25 i 27 w Jaworznie. Ciepłomierze typ. KAMSTRUP- Multical 401 - zdjęcie nr 1w ilości łącznej 24 szt. zamontowane są w szafkach instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych (w załączeniu dokumentacja fotograficzna),
• budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 13 w Jaworznie. Ciepłomierze typ. KAMSTRUP- Multical 401 - w ilości 30 szt. zamontowane są w szafkach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych (w załączeniu dokumentacja fotograficzna),
• budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marmurowej 11 i 13 w Jaworznie. Ciepłomierze typ. WEBERMAN w ilości łącznej 48 szt. zamontowane są w szafkach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych (w załączeniu dokumentacja fotograficzna),
• budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kalinowej 7A i 7B w Jaworznie. Ciepłomierze typ. SONTEX—Supcal 539 w ilości łącznej 48 szt. zamontowane są w szafkach
instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych (w załączeniu dokumentacja fotograficzna).

Szczegółowa dokumentacja techniczna i warunki udziału w postępowaniu znajdują się w plikach do pobrania TUTAJ

Widok z kamery

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 27 501 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy