ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

SFERA - informacja Komisji Mieszkaniowej w sprawie losowania.

W dniu 22.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, która zatwierdziła osiem wniosków na mieszkanie w nowobudowanym Osiedlu Sfera złożonych w dniach od 28 lutego do 17 marca br. w ramach uzupełniającego naboru. Sześć aplikacji dotyczyło mieszkań kategorii A-4. Mieszkaniami kategorii A-2 i A-3 zainteresowanych było po jednym wnioskodawcy. Z powodu identycznej liczby punktów uzyskanych przez wnioski oznaczone kodami BD120, KN026, PM372, SE200 oraz LM862 zostanie zgodnie z regulaminem przeprowadzone wśród nich losowanie kolejności upoważniającej do wyboru dwóch ostatnich mieszkań kategorii M-4. Odbędzie się ono dnia 30 marca br. o godzinie 15:40. Niestawiennictwo zainteresowanych w siedzibie spółki w tym terminie spowoduje wykluczenie z udziału w losowaniu. 

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy