ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Dofinansowanie

flaga oraz herb Polski

Nazwa Programu:

Źródłem finansowania inwestycji jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowanie zwrotne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego

 

Nazwa zadania:
Budowa Osiedla Sfera – IV etap

 

Dofinansowanie:
Fundusz Dopłat: 2 142 000,00 zł, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa: 1 169 000,00 zł, finansowanie zwrotne: 5 760 513,24 zł

 

Całkowita wartość:
11 609 503,18 zł

 


 

 

Nazwa Programu:

Źródłem finansowania inwestycji jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowanie zwrotne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego

 

Nazwa zadania:
„Budowa Osiedla JTBS na Skałce – etap I”

 

Dofinansowanie:
Fundusz Dopłat 9 179 491,07 zł, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 3 297 000,00 zł, finansowanie zwrotne 16 200 000,00 zł

 

Całkowita wartość:
39 879 510,59 zł

 

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy