ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Zakres działania

Przedmiotem działania Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. jest:

Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

JTBS może także:

 • nabywać budynki mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów-zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi, nie stanowiącymi własność Spółki. 

JTBS może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na:

 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • budowaniu obiektów budowlanych, związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
 • Cegielniana domy
 • Cegielniana 27
 • Chełmońskiego 33ABC
 • Chełmońskiego 33ABC
 • Chełmońskiego domy