ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

W ostatnich dniach oddaliśmy do użytki kolejnych 31 mieszkań „na własność” w inwestycji Sfera Południe. W ten sposób nasza spółka ma już na swoim koncie 1077 mieszkań i domów jednorodzinnych, co przekłada się na 105 zrealizowanych budynków mieszkalnych.
W chwili obecnej prowadzimy budowę dalszych 149 mieszkań realizowanych w dwóch przedsięwzięciach:
- 100 lokali na wynajem w Osiedlu JTBS Skałka
- 49 lokali na własność w Osiedlu Sfera Południe.
Zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do śledzenia naszych komunikatów medialnych.

SCE Jaworzno III sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami przyłączeniowymi w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, w dniu 13.11.2023r od godz. 07:00 do godz. 15:00 wystąpi przerwa w dostawie nośnika ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy ul. Chełmońskiego, ul. Skowronków i ul. Zalipie.

Jaworznickie TBS Sp. z o. o. rozpoczęło budowę kolejnych dwóch budynków jako uzupełnienie inwestycji Sfera Południe IIA. W pierwszej kolejności Spółka zaproponowała analogiczne mieszkania osobom, które znalazły się na listach rezerwowych po ostatnim losowaniu. Pozostałe wolne mieszkania są do zakupu na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia.

Zainteresowani zakupem danego mieszkania powinni się zgłosić osobiście do Biura obsługi Klienta Jaworznickiego TBS Sp. z o. o. od poniedziałku (30.10.2023 r.) od godziny 8.00 celem ustalenia terminu podpisania aktu notarialnego (umowy deweloperskiej) na dany lokal. Zgłoszenia telefoniczne ani internetowe nie będą brane pod uwagę.

O zakup mieszkania mogą ubiegać się osoby pełnoletnie posiadające przy sobie dowód osobisty lub ważny paszport które w okresie ostatnich 10 lat nie zakupiły mieszkania od Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. i nie są współwłaścicielami mieszkania zakupionego od Jaworznickiego TBS Sp. z o.o.

Jedna osoba może ubiegać się wyłącznie o jedno wskazane przez siebie mieszkanie. W przypadku małżonków nie jest dopuszczalne, by każde z nich oddzielnie wyraziło zainteresowanie zakupem mieszkania, bez względu na panujące pomiędzy nimi stosunki majątkowe. Wyklucza się także sytuacje przekazywania prawa do zakupu mieszkania innej osobie, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Budynek - oznaczenie robocze

Kondygnacja

Numer mieszkania

Powierzchnia [m2]

Kategoria

rezerwacja/cena

 

A7

1

1

37,18

M-2

 Zarezerwowane

A7

1

2

40,36

M-2

 273 000,00 zł
Rezerwa

A7

1

3

63,55

M-4

 415 600,00 zł
Rezerwa

A7

2

4

63,13

M-4

  Zarezerwowane

A7

2

5

40,11

M-2

 280 200,00 zł
Rezerwa

A7

2

6

63,37

M-4

  Zarezerwowane

A7

3

7

63,13

M-4

  Zarezerwowane

A7

3

8

40,11

M-2

 275 800,00 zł
Rezerwa

A7

3

9

63,37

M-4

 421 500,00 zł
Rezerwa

B5

1

1

62,74

M-4

  Zarezerwowane

B5

1

2

48,96

M-3

 325 700,00 zł
Rezerwacja

B5

1

3

39,72

M-2

 264 200,00 zł
Rezerwacja

B5

2

4

39,53

M-2

  Zarezerwowane

B5

2

5

48,96

M-3

  Zarezerwowane

B5

2

6

48,96

M-3

  Zarezerwowane

B5

2

7

39,59

M-2

  Zarezerwowane

B5

3

8

39,38

M-2

  Zarezerwowane

B5

3

9

48,96

M-3

  Zarezerwowane

B5

3

10

48,96

M-3

  Zarezerwowane

B5

3

11

39,46

M-2

  Zarezerwowane

Budynek AU

Oznaczenie budynku

Kondygnacja

Oznaczenie mieszkania

Kategoria

Powierzchnia planowama (m2)

Kod wniosku

AU I A.2 M-4 63,0 A174 
A.3  M-3 52,1 N256 
A.4   M-2 39,6 W114 
A.5  M-3  52,1  
A.1  M-4 64,2 F171 
II A.7  M-4 63,0 Z997 
A.8  M-3  52,1 Z009 
A.9  M-2  39,6 M420 
A.10  M-3  52,1  A176
A.6  M-4  63,0 T150 
III A.12  M-4  63,0 A191 
A.13  M-3 52,1 A017 
A.14  M-2 39,6 M021 
A.15  M-3 52,1 K096 
A.11  M-4 63,0 W141 
IV A.17  M-4 63,0  D183
A.18  M-3 52,1  K129
A.19  M-2  39,6 Ł854 
A.20  M-3  52,1 A320 
A.16  M-4  63,0 Z246 

 

 Budynek A2

Oznaczenie budynku

Kondygnacja

Oznaczenie mieszkania

Kategoria

Powierzchnia planowama (m2)

Kod wniosku

A2 I  A.2 M-4  63,0 D217 
 A.3 M-3 52,1 K994 
 A.4 M-2 39,6 K289 
 A.5 M-3 52,1 K128 
 A.1 M-4  64,2  W162
II  A.7 M-4  63,0 K633 
 A.8 M-3 52,1 S192 
 A.9 M-2 39,6  P222 
 A.10 M-3 52,1 M420 
 A.6 M-4  63,0 K221 
III  A.12  M-4 63,0 U123 
 A.13  M-3 52,1  P758 
 A.14  M-2  39,6 K777
 A.15  M-3 52,1  S646 
 A.11  M-4  63,0 B444 
IV  A.17  M-4  63,0 M725 
 A.18  M-3  52,1  K997
 A.19  M-2  39,6  K951
 A.20  M-3  52,1 A148 
 A.16  M-4  63,0  K483

 

 Budynek B2

Oznaczenie budynku

Kondygnacja

Oznaczenie mieszkania

Kategoria

Powierzchnia planowama (m2)

Kod wniosku

B2 I B.5  M-2 39,5 G170 
B.1  M-3 51,0 J330 
B.2  M-2 39,5 Ł333 
B.3  M-3 52,1 D677 
B.4  M-4  63,0 P123 
II B.10  M-2  39,6 W121 
B.6  M-3 51,0 P785 
B.7  M-2 39,5 C123 
B.8  M-3 52,1  W236
B.9  M-4 63,0 C177 
III B.15  M-2 39,6 S198 
B.11 M-3 51,0 R222 
B.12 M-2 39,5 G448 
B.13 M-3 52,1  A012
B.14 M-4 63,0  S284
IV  B.20 M-2 39,2 P040 
 B.16 M-3 51,0  K001
 B.17 M-2 39,5 P378 
 B.18 M-3 52,1 K661 
 B.19  M-4 63,0  M111

 

Budynek B4

Oznaczenie budynku

Kondygnacja

Oznaczenie mieszkania

Kategoria

Powierzchnia planowama (m2)

Kod wniosku

B4 I B.5 M-2 39,5 P881 
B.1 M-3 51,0  
B.2  M-2 39,5 F921 
B.3 M-3 52,1 P980 
B.4  M-4 63,0  M241
II  B.10 M-2 39,6 M234 
 B.6 M-3 51,0 M662 
 B.7 M-2 39,5  B123
 B.8 M-3 52,1 L358 
 B.9 M-4 63,0 E123
III  B.15 M-2 39,6 J541 
 B.11 M-3 51,0 D176 
  B.12  M-2 39,5 X777
 B.13 M-3 52,1 K903 
 B.14 M-4 63,0  A344
IV  B.20 M-2 39,2 C250 
 B.16 M-3 51,0  M615
 B.17 M-2 39,5 K493 
 B.18 M-3 52,1  L438
 B.19 M-4 63,0 G123 

 

Budynek B5

Oznaczenie budynku

Kondygnacja

Oznaczenie mieszkania

Kategoria

Powierzchnia planowama (m2)

Kod wniosku

B5 I B.5  M-2 39,5 D490 
B.1 M-3 51,0 H920 
B.2  M-2 39,5  L708
B.3 M-3 52,1  K685
B.4  M-4 63,0 H310 
II  B.10 M-2 39,6 U008 
 B.6 M-3 51,0 K123 
 B.7 M-2 39,5 B756 
 B.8 M-3 52,1 W187 
 B.9 M-4 63,0 M145 
III  B.15 M-2 39,6 E984 
 B.11 M-3 51,0 U017 
 B.12 M-2 39,5 M293 
 B.13 M-3 52,1 J222 
 B.14 M-4 63,0 A014 
IV  B.20 M-2 39,2 M371 
 B.16 M-3 51,0 P121 
 B.17 M-2 39,5 Z174 
 B.18 M-3 52,1 K138 
B.19 M-4 63,0 K217 

  

Dla złożonego wniosku wylosowano "liczbę" (np. 7) lub "literę z liczbą" (np. R3).
Liczba (np. 7) oznacza kolejność wyboru mieszkania w wnioskowanej kategorii (M-2, M-3, M-4) - w opisanym wyżej przykładzie osoba będzie wybierała mieszkanie jako siódma.

Harmonogram wyboru mieszkań można sprawdzić m.in. TUTAJ
Rozkład mieszkań można znaleźć TUTAJ
Rozkład budynków można znaleźć TUTAJ

W przypadku losu oznaczonego np. R3 oznacza to, że osoba jest trzecia na liście rezerwowej i ewentualnego wyboru mieszkania dokona dopiero po uprzednim kontakcie ze strony JTBS o ile w danej kategorii mieszkaniowej zwolnią się trzy lokale.

LEGENDA:
U - OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA UMOWY DEWELOPERSKIEJ
R,R2,R3.... - KOLEJNA OSOBA W REZERWIE

Budynek - oznaczenie robocze

Kondygnacja

Numer mieszkania

Powierzchnia [m2]

Kategoria

umowa / rezerwacja

 

A5

1

1

37,18

M-2

U: M777
R: K711

A5

1

2

40,36

M-2

 

A5

1

3

63,55

M-4

U: H468
R: P000

A5

2

4

63,13

M-4

U: A135
R: K731
R2: A113

A5

2

5

40,11

M-2

U: D678
R: M999

A5

2

6

63,37

M-4

U: K016
R: A009
R2: A113
R3: M897
R4: A998

A5

3

7

63,13

M-4

U: P614
R: E180

A5

3

8

40,11

M-2

U: M999
R: D080

A5

3

9

63,37

M-4

K121

A6

1

1

37,18

M-2

U: K993
R: M666

A6

1

2

40,36

M-2

U: W152
R: B519

A6

1

3

63,55

M-4

R665

A6

2

4

63,13

M-4

 P357

A6

2

5

40,11

M-2

 A345

A6

2

6

63,37

M-4

U: T026
R: A902

A6

3

7

63,13

M-4

U: U289
R: L638
R2: K454
R3: J554

A6

3

8

40,11

M-2

 W199

A6

3

9

63,37

M-4

U: M085
R: K884

B4

1

1

62,74

M-4

U: A071
R: F469
R2: B123
R3: B831

B4

1

2

48,96

M-3

 Ł820

B4

1

3

39,72

M-2

 R262

B4

2

4

39,53

M-2

U: B424
R: M696
R2: A728
R3: D552
R4: M600

B4

2

5

48,96

M-3

U: L108
R: G669

B4

2

6

48,96

M-3

U: J808
R: A229
R2: A027

B4

2

7

39,59

M-2

U: P636
R: M613

B4

3

8

39,38

M-2

U: P811
R: A048
R2: A777
R3: W123
R4: J811
R5: J004

B4

3

9

48,96

M-3

U: M123
R: D123
R2: M261
R3: M456
R4: K230

B4

3

10

48,96

M-3

U: B196
R: K911
R2: A590
R3: G732
R4: B333

B4

3

11

39,46

M-2

U: M233
R: S361
R2: G177

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy