ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

KOMUNIKAT WODOCIĄGÓW JAWORZNO SP. Z O. O.

W związku z koniecznością wykonania prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 5.03.2024 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kamila Wachlowskiego

W czasie trwania prac mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę beczkowozem.
Bezpośrednio po wznowieniu dostaw wody mogą pojawić się przekroczenia w dopuszczalnych wartościach barwy i mętności.

ZA POWYŻSZĄ SYTUACJĘ PRZEPRASZAMY
Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Informujemy, że Jaworznickie TBS Sp. z o. o. podjęło decyzję o przyłączeniu budynku przy ul. Henryka Partyki 2 w Jaworznie do miejskiej sieci ciepłowniczej (SCE Jaworzno III Sp. z o. o.). W chwili obecnej JTBS oczekuje na zakończenie procedury formalno-prawnej i wskazanie terminu dokonania ww. "przyłączenia".

W związku z możliwością wyboru paneli oraz płytek do mieszkań w osiedlu Skałka zapraszamy osoby zainteresowane (partycypanci) do zapoznania się z harmonogramem wyboru:

Budynek AU - 22.02 - 28.02.2024
Budynek A2 - 29.02 - 06.03.2024
Budynek B2 - 07.03 - 13.03.2024
Budynek B4 - 14.03 - 20.03.2024
Budynek B5 - 21.03 - 27.03.2024

Godziny wyboru:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: od 8.00 - 15.00 (prosimy o stawienie się w biurze do 14.30)
w czwartki do godziny 16.00 (prosimy o stawienie się w biurze do 15.30).

Wyboru dokonujemy w siedzibie JTBS przy ul. Mickiewicza 1 na I piętrze (druga kondygnacja budynku) - "stare" wejście od ulicy Mickiewicza.
Osobami uprawnionymi do wyboru są osoby które podpisały umowy partycypacji lub są pisemnie upoważnione przez osoby uprawnione.
Karty wyboru będą rozdawane bezpośrednio w siedzibie spółki i dotyczyć będą każdego mieszkania odrębnie.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy