ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji


Jaworznickie TBS Sp. z o. o. dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.jtbs.jaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Telefon: +48 32 745 20 60
Fax: +48 32 745 20 61
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej:
2011-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2019-12-23

W Jaworznickim TBS Sp. z o. o. w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.jtbs.jaw.pl spełnia wymagania w 99,64%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=816e3137-70fc-4c48-ad72-1244f0ac1853

Strona internetowa www.jtbs.jaw.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
Publikowane mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Jaworznickie TBS Sp. z o. o. dokłada starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Zespół redakcyjny serwisu - www.jtbs.jaw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Telefon: +48 32 745 20 60

Procedura wnioskowo-skargowa:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Jaworznickie TBS Sp. z o. o. (biuro) - ul. Mickiewicza 1:

  • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mickiewicza; biuro spółki znajduje się na I piętrze kamienicy na które prowadzą prowadzą schody
  • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w biurze spółki a w przypadku braku możliwości dotarcia do niego – wyznaczony pracownik umawia się z osoba niepełnosprawną w miejscu publicznym bez barier architektonicznych w pobliżu biura spółki (np. MBP)
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy