ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Osiedle Sfera II

[29.05.2018] Jaworznickie TBS Sp. z o. o. informuje, że z uwagi na zbyt dużą ilość wniosków o przydział mieszkania w Osiedlu SFERA etap II w stosunku do potencjalnie wolnych mieszkań nastąpiło wstrzymanie ich przyjmowania. W przypadku wyczerpania istniejącej listy rezerwowej nabór zostanie wznowiony. 

Przypominamy, że obecnie Spółka realizuje 197 mieszkań na 402, które mają docelowo w tym osiedlu powstać - oznacza to, że w przyszłości planowane są nowe nabory wniosków na kolejne etapy. 

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji na naszej stronie www.jtbs.jaw.pl .

*********************************************************************************************************************************************

Informujemy, że terminie od 3 października do 10 listopada 2017 r. Jaworznickie TBS Sp. z o. o. będzie przyjmowało wnioski osób zainteresowanych wynajmem mieszkań w Osiedlu SFERA. 

Uwaga! O kolejności wyboru mieszkań na wynajem przez osoby, których wnioski zostaną zatwierdzone przez Komisję Mieszkaniową, zadecyduje publiczne losowanie zaplanowane w II połowie listopada 2017 r. Oznacza to, że bez względu na to czy wniosek zostanie złożony w pierwszym czy ostatnim dniu, wszyscy maja równe szanse a o kolejności zadecyduje losowanie.

W sytuacji, gdy wnioskodawca lub zamieszkujący z nim członek rodziny jest osoba niepełnosprawną, z orzeczona dysfunkcją narządu ruchu i z tego tytułu porusza się na wózku inwalidzkim Komisja Mieszkaniowa w drodze decyzji może uprawnić wnioskodawcę do wyboru mieszkania w pierwszej kolejności, bez udziału w losowaniu.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem dla II etapu Osiedla SFERA. (do pobrania TUTAJ)

Wniosek – plik pdf

Wniosek – wersja edytowalna.

Z uwagi na fakt, że w II etapie Osiedla SFERA realizowane są budynki typu A i B – rzuty mieszkań z I etapu Osiedla SFERA są aktualne.

Uwaga! Przyjmowanie wniosków na mieszkania na wynajem rozpoczyna się 3 października o godz. 7.00 a kończy 10 listopada o godz. 15.00.

W II etapie dostępnych będzie 90 mieszkań na wynajem. Zasady kwalifikacji wniosków i przydziału mieszkań określa regulamin przyjęty uchwała komisji Mieszkaniowej w dniu 5 września 2017 r. Zgodnie z nim osoby ubiegające się o lokal musza spełnić 3 ustawowo określone warunki:

1. brak prawa do lokalu na terenie miasta Jaworzna (własność, współwłasność, najem lokalu w JTBS),
2. nieprzekraczanie ustawowych limitów dochodowych

Limit miesięcznych dochodów brutto, których nie może przekroczyć gospodarstwo domowe:
1 osoba - 5239,96 zł
2 osoby - 7859,95 zł
3 osoby - 9765,39 zł
4 osoby - 11432,65 zł
5 osób - 13338,09 zł

3. zobowiązanie się do wpłacenia partycypacji na poziomie 760 zł/m2 oraz kaucji zabezpieczającej będącej dwunastokrotnością miesięcznego czynszu (stawka czynszu 10,60 zł/m2). Partycypacja oraz kaucja podlegają waloryzacji i zwrotowi po zakończeniu stosunku najmu.


********************************************************************************

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy