ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

Do pobrania

Wnioski mieszkaniowe:

Wniosek o wynajem mieszkania w zasobach istniejących Jaworznickiego TBS Sp. z o. o. (umowa najmu na czas nieokreślony)

Wnioski mieszkaniowe z umową najmu na czas określony (5 lat)

Wniosek mieszkaniowy - Osiedle SFERA III
Wniosek mieszkaniowy - Osiedle SFERA IV

UWAGA!!! Zmiana definicji dochodu dla TBS-ów od 1 lipca 2021 r.
Podstawa prawna: ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych - art. 3 pkt 1

DOCHÓD = PRZYCHÓD
-minus-
1) koszty uzyskania przychodu
-minus-
2) podatek dochodowy
-minus-
3) składki na ubezpieczenia społeczne
-minus-
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne
-minus-
5) alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Uwaga – pojęciem dochodu są także objęte dochody niepodlegające opodatkowaniu – ich katalog znajduje się w art. 3 pkt 1 lit. c ww. ustawy.
W przypadku dochodów uzyskanych poza granicami RP za dochód uważa się dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. (art. 3 pkt 1 lit. c tiret 24 ww. ustawy)

Zestawienie progów dochodowych w 2024 r.
(wielkość gospodarstwa domowego w osobach - łączny miesięczny dochód brutto w zł)

Zasób mieszkaniowy: ul. Cegielniana 27, ul. Chełmońskiego 33abc, ul. Zalipie 14, 16, 18, 20, ul. Skowronków 25, 27, ul. Partyzantów 13, ul. Marmurowa 11, 13, ul. Kalinowa 7ab, ul. Henryka Partyki 2, ul. Koszarowa 9, ul. św. Wojciecha 86, 88, 90.

1 - 8720,74 zł
2 - 12873,47 zł
3 - 15780,39 zł
4 - 18687,30 zł
5 - 21594,21 zł
6 - 24501,12 zł
7 - 27408,04 zł


Mieszkania wybudowane z udziałem środków pochodzących z finansowego wsparcia dla gmin - Osiedle Sfera III i IV.
1 - 5749,94 zł
2 - 8049,91 zł
3 - 11116,55 zł
4 - 13033,19 zł
5 - 15716,50 zł
6 - 18399,80 zł
7 - 21083,11 zł


Zasób mieszkaniowy: ul. Kamila Wachlowskiego (Osiedle SFERA I, II), ul. Boczna 7k (wieżowiec Słoneczna)
1 - 7666,58 zł
2 - 11116,55 zł
3 - 13416,52 zł
4 - 15716,50 zł
5 - 18399,80 zł
6 - 21083,11 zł
7 - 23766,41 zł


 

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy