ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

SKAŁKA - Jak odczytywać wynik losowania?

Dla złożonego wniosku wylosowano "liczbę" (np. 7) lub "literę z liczbą" (np. R3).
Liczba (np. 7) oznacza kolejność wyboru mieszkania w wnioskowanej kategorii (M-2, M-3, M-4) - w opisanym wyżej przykładzie osoba będzie wybierała mieszkanie jako siódma.

Harmonogram wyboru mieszkań można sprawdzić m.in. TUTAJ
Rozkład mieszkań można znaleźć TUTAJ
Rozkład budynków można znaleźć TUTAJ

W przypadku losu oznaczonego np. R3 oznacza to, że osoba jest trzecia na liście rezerwowej i ewentualnego wyboru mieszkania dokona dopiero po uprzednim kontakcie ze strony JTBS o ile w danej kategorii mieszkaniowej zwolnią się trzy lokale.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy