ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

KOMUNIKAT WODOCIĄGÓW JAWORZNO SP. Z O. O.

KOMUNIKAT WODOCIĄGÓW JAWORZNO SP. Z O. O.

W związku z koniecznością wykonania prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 5.03.2024 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kamila Wachlowskiego

W czasie trwania prac mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę beczkowozem.
Bezpośrednio po wznowieniu dostaw wody mogą pojawić się przekroczenia w dopuszczalnych wartościach barwy i mętności.

ZA POWYŻSZĄ SYTUACJĘ PRZEPRASZAMY
Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy